Thursday, 8 December 2011


Contoh Jawapan : Mengelaskan Kata Nama

A) Baca petikan dan melengkapkan jadual di bawah.


Kata nama am
Kata nama khas
Kata ganti nama diri
keluarga, ibu bapa, kakak, ayah,
kapal terbang.
Kai Chian,
Pulau Langkawi.
saya, kami.


Wednesday, 7 December 2011

Mengelaskan Kata Nama

A) Baca petikan dan melengkapkan jadual di bawah.Kata nama am
Kata nama khas
Kata ganti nama diriTuesday, 6 December 2011

Ulang kaji 3:Nota: 


Masih ada banyak kata nama am dalam gambar ini, cubalah cari......Contohnya, pintu, kasut......^^.

Monday, 5 December 2011

Ulang kaji 2:Cubalah ingat kembali kata nama yang telah dipelajari^^.

Sunday, 4 December 2011

Ulang kaji 1:


Nota tambahan: 
Huruf pertama bagi setiap perkataan dalam kata nama khas adalah ditulis dalam huruf besar.
Contoh:
Adudu, Boboi dan Maggi ialah kawan baik.

Saturday, 3 December 2011

Jawapan Ujian - Kata Nama(Klik pada "Jawapan Ujian - Kata Nama" jika anda ingin muat turun jawapan kertas soalan ini. Terima kasih^^.
 

Friday, 2 December 2011

Permainan Mencari Kata Nama

Menonton video ini dan menyebut kata nama.

Lagu Sayur-sayuran

Thursday, 1 December 2011

Ujian-Kata Nama ( Klik pada "Ujian-Kata Nama" jika anda ingin muat turun kertas soalan ini. ( ^_^ )Marilah cuba penguasaan anda terhadap topik ini.