Friday, 25 November 2011

Latihan 2 : Kata Nama Khas
A) Isi tempat kosong dengan kata nama khas yang sesuai.
    1.   Haiwan yang berjaya menolong
    kerbau itu ialah __________.
                                 
2.   Datuk saya tinggal di 
    __________ bersama-sama.3.   Nama bendera negara kita ialah 
    __________.
4.   Bapa Hamidah membeli sebuah 
    kereta __________.
5.   Kami melawat ke __________
    semasa cuti sekolah yang lalu.

No comments:

Post a Comment